Zprávy a média

Zprávy
  14 | 05 | 13
  Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech
  Potrubní systémy
  pitná voda, trubka, instalace tvarovek, TZB, normy
  V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.
  07 | 01 | 12
  ROZVOD PLYNU Z MEDENÝCH RÚROK
  Potrubní systémy
  instalace, instalatér, lisování tvarovek, normy, plyn, potrubí, potrubní síť , trubka, tvrdé pájení, TZB
  Nové Technické pravidlo plyn TPP 700 01