Zprávy a média

Zprávy
  14 | 05 | 13
  Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech
  Potrubní systémy
  pitná voda, trubka, instalace tvarovek, TZB, normy
  V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.
  07 | 05 | 13
  Pájení měděných trubek - video
  Potrubní systémy
  tvrdé pájení, instalace tvarovek, instalatér, trubka, TZB
  S nástupem měděných trubek do rozvodů vody, vytápění, plynu a topných olejů do naší republiky, bylo natočeno video „Pájení měděných trubek“, které názorným způsobem ukazuje a vysvětluje velmi používaný způsob nerozebíratelných spojů - postup pájení naměkko a natvrdo, měděných trubek.
  10 | 04 | 13
  7. & 10. ročník celostátní soutěže „Měď 2013“ v ČR a SR
  Potrubní systémy
  trubka, TZB
  Tato soutěž, která je pravidelně, každý rok pořádána pro mladé lidi před jejich vstupem do praktického života si klade za cíl, aby si osvojili co nejvíce poznatků o mědi, o jejích vlastnostech a možnostech jejího využití. Samotná soutěž má svoji tradici, letos byla v ČR uspořádána již po sedmé a na Slovensku dokonce již po desáté.
  12 | 02 | 13
  10. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2013 pre žiakov SOŠ
  Potrubní systémy
  ocenění, trubka, TZB
  SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.
  12 | 02 | 13
  7. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2013 pro žáky SOŠ a SOU.
  Potrubní systémy
  trubka, TZB
  SŠ polytechnická, Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Střediska mědi vyhlašují soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.
  07 | 01 | 12
  ROZVOD PLYNU Z MEDENÝCH RÚROK
  Potrubní systémy
  instalace, instalatér, lisování tvarovek, normy, plyn, potrubí, potrubní síť , trubka, tvrdé pájení, TZB
  Nové Technické pravidlo plyn TPP 700 01