Zprávy a média

Zprávy
  14 | 05 | 13
  Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech
  Potrubní systémy
  pitná voda, trubka, instalace tvarovek, TZB, normy
  V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.
  07 | 05 | 13
  Pájení měděných trubek - video
  Potrubní systémy
  tvrdé pájení, instalace tvarovek, instalatér, trubka, TZB
  S nástupem měděných trubek do rozvodů vody, vytápění, plynu a topných olejů do naší republiky, bylo natočeno video „Pájení měděných trubek“, které názorným způsobem ukazuje a vysvětluje velmi používaný způsob nerozebíratelných spojů - postup pájení naměkko a natvrdo, měděných trubek.