Zprávy a média

Zprávy
    14 | 05 | 13
    Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech
    Potrubní systémy
    pitná voda, trubka, instalace tvarovek, TZB, normy
    V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.