Zprávy a média

Zprávy
    12 | 02 | 13
    10. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2013 pre žiakov SOŠ
    Potrubní systémy
    ocenění, trubka, TZB
    SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.