Zprávy a média

Zprávy
04 | 06 | 18
5 bodů o mědi a přechodu k čisté energii
Elektrické systémy, Energie a obnovitelné zdroje, Doprava
dlouhá životnost, expert, emise skleníkových plynů, prostředí, přenos energie, doprava, EU, energetická účinnost, udržitelnost

Evropský týden udržitelné energie (EUSEW) je každoročně nejvýznamnějším tématem pro všechny, kdo pracují na otázkách udržitelné energetické politiky jak v Bruselu, tak napříč členskými státy. Letošním tématem je „V čele přechodu k čisté energii“.


Institucionální jednání EU o balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ jsou v plném proudu a mají být dokončeny do konce roku 2018. Letošní EUSEW tak přichází v době, kdy jsou v jednání rozhodující podrobnosti o balíčku, které ovlivňující celkové ambice a způsoby realizace. Směr je však jasný: vzhůru k zelenějšímu a udržitelnějšímu světu. 

Jakmile bude balíček přijat, stane se měď v celé EU klíčem k inovativním řešením, potřebným k realizaci této vize. Zde je pět důvodů, proč:

  1. Obnovitelnost: Měď hraje důležitou roli v oblasti obnovitelných energetických systémů – jako jsou solární, větrné, přílivové a vodní elektrárny, biomasa a geotermální zdroje – díky zlepšení celkového výkonu.
  2. Energetická efektivita: Měď je nejlepší vodič tepla a elektřiny (mimo drahé kovy). Výrobky, obsahující měď, fungují efektivněji, s typickým nákladově efektivním snížením spotřeby energie v rozmezí 20-30%.
  3. Doprava: Mimo energetické odvětví je měď klíčovým prvkem také v nových dopravních prostředcích s nízkými emisemi uhlíku, jako jsou elektrická vozidla (EV), kde hraje měď důležitou roli v bateriích a řídících systémech, stejně jako v nabíjecí infrastruktuře.
  4. Chytré sítě: Měď pomáhá vše propojit: nízkouhlíková budoucnost není možná bez chytrých a propojených elektrických a tepelných sítí. Měď je klíčovým kovem, který činí takovou síť menší, chytřejší, flexibilnější a energeticky efektivnější.
  5. Energetická stopa: Ve srovnání s úrovní roku 1990 se díky inovativním technologickým technologiím a využití odpadního tepla podařilo evropskému měďařskému průmyslu snížit spotřebu energie na jednotku o 60%. Tento průmysl pokračuje v dalším úsilí tuto spotřebu snížit.

Máte zájem o více informací, jak měď přispívá k udržitelnější energii? Přečtěte si více zde.