Vzdělávání a kariéra

10. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2013 pre žiakov SOŠ

SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.

Podmienky prihlásenia do súťaže:

 • Každá SOŠ môže prihlásiť neobmedzený počet žiakov. Doporučuje sa prihlásiť žiakov posledných ročníkov podľa súťažných kategórií.
 • do súťaže je možné prihlásiť sa formou
  • on-line na adrese www.copperschool.com vyplnením elektronickej registracie a jej odoslaním.
  • Stiahnutím prihlášky v Excel formáte zo stránky súťaže, vyplnením a zaslaním zodpovedným pedagógom na e-mailovú adresuteglas@pobox.sk
  • Vytisknutím a zaslaním prihlášky zodpovedným pedagógom na adresu - SPŠS Fajnorovo nábr. č.5, 814 75 Bratislava, faxom na číslo +421/02/52 96 84 42. Doporučujeme ale posielať prihlášky e-mailom!
 • výber žiakov do súťaže zabezpečí zodpovedný pedagóg

Priebeh súťaže:

 • súťaž prebehne na webovej stránke Strediska medi: (www.copperschool.com)
 • na webovej stránke k súťažným otázkam budú mať prístup iba prihlásení žiaci, ktorí boli následne zaregistrovaní (o ich prihlásení a registrácií pri každej forme prihlásenia sa do súťaže dostane učiteľ spätnú správu na e-mailovú adresu zadanú pri prihlasovaní)
 • na súťažné otázky je možné odpovedať iba v priebehu troch dní: 20 .marca 2013, 22. marca 2013, 26. marca 2013. Každá prihlásená škola si musí vybrať jeden termín, v ktorom sa zúčastní súťaže. Žiadame zodpovedného pedagóga, aby na prihláške do súťaže označil krížikom v ktorom termíne chcú súťažiť.
 • každý prihlásený žiak bude mať prístup k otázkam len na základe hesla, ktoré si uvedie na prihláške ako meno a priezvisko matky (bez diakritiky)
 • súťaž prebehne v dvoch kategóriách
  • žiaci SOŠ – učebné odbory
  • žiaci SOŠ – študijné odbory
   • pre obidve kategórie je pripravených 20 otázok o všeobecných vlastnostiach medi a 35 otázok z oblasti využitia medi a výrobkov z medi v TZB
   • pre žiakov v kategórií SOŠ – študijné odbory sú navyše aj otázky zamerané na výpočet základných parametrov rozvodov v rámci technických inštalácií budov
 • bodový zisk súťažiaceho bude priebežne zobrazovaný na monitore, ako aj po ukončení odpovedí vo výsledkovej listine
 • Dôležité! Na jednotlivé okruhy otázok je stanovený časový limit a po uvedení odpovede na otázku nie je možná zmena odpovede alebo prípadný návrat k predošlým otázkam. Odporúčame preto dôsledné naštudovanie propozícií súťaže na webovej stránke. Prístup k opätovnému odpovedaniu na otázky nebude možný ani v prípade technických problémov napr. prerušením internetového spojenia.