Vzdělávání a kariéra

Věděli jste, že ohňostroj vydává různé barvy v závislosti na jeho ingrediencích a že měď je odpovědná za všechny modré odstíny?  Přimísením chemikálií a různých kovů, rozemletých na malé částečky, lze pro ohňostroj vytvořit všechny druhy barev. Když ohňostroj exploduje, kovové částice začnou oxidovat, což vytváří teplo, potřebné k excitaci kovových částic, takže vyzařují světlo a barvu."

Chcete se dozvědět více? Vítejte na našich vzdělávacích stránkách!


Soutěž MĚĎ - CZ

SŠ polytechnická, Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Střediska mědi vyhlašují soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.

Výuka o mědi

Did you know that copper has been used since 9000 BC ? Explore this section to learn new things that you can share with your friends.

Súťaž MEĎ - SK

SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.

Fakta o mědi

Explore this section to learn thirty facts about what Romans used to call as "aes cyprium", and later on as "cuprum".

Práce s mědí

Měď používá více lidí ve více profesích, než si většina z nás uvědomuje. Prohlídkou této sekce zjistíte, kolik profesí měď používá.
Publikace
  • Snížení rizika infekcí ve zdravotnických zařízeních Antimikrobiální role mědi na dotykových plochách - v současné době existují laboratorní a klinické důkazy, které podporují výměnu obvyklého dotykového zařízení a baterií v prostředí zdravotnických zařízení za vybavení s antimikrobiální mědí, díky které se sníží biologická zátěž a tím i riziko přenosu infekcí.
  • Věčná krása 10 dobrých důvodů, proč používat měď v architektuře
  • Měď je… Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.
  • Správná instalace tepelného solárního zařízení Funkce a použití, komponenty, projektování, instalace, uvedení do provozu a údržba tepelného solárního zařízení.
  • 10 dobrých důvodů proč použít měď Rozhodnout jednou a navždy! 10 dobrých důvodů, proč používat měď v TZB.