Publikace

Evropský institut mědi a jeho síť jedenácti středisek mědi v celé Evropě poskytují řadu zdrojů na podporu správného a efektivního využívání mědi a jejích slitin mědi v hlavních aplikacích.

Správná instalace tepelného solárního zařízení
Energie a obnovitelné zdroje
solární tepelné, ohřev vody, obnovitelný zdroj energie, energetická účinnost, potrubí, trubka, instalatér, normy, měkké pájení, tvrdé pájení, lisování tvarovek
Funkce a použití, komponenty, projektování, instalace, uvedení do provozu a údržba tepelného solárního zařízení.