Publikace

Evropský institut mědi a jeho síť jedenácti středisek mědi v celé Evropě poskytují řadu zdrojů na podporu správného a efektivního využívání mědi a jejích slitin mědi v hlavních aplikacích.

Měděné trubky, používané pro různé technické a medicinální plyny
Potrubní systémy
potrubí, trubka, instalatér, TZB, topení, plyn, pitná voda, recyklovatelnost, trvanlivost, normy, instalace tvarovek, měkké pájení, tvrdé pájení, lisování tvarovek, podlahové vytápění, stěnové vytápění, potrubní síť , inženýr
Měděné trubky podle normy ČSN EN 12735-1 (pro klimatizaci a chlazení) a podle ČSN EN 13348 (pro medicinální plyny) jsou vyrobeny z mědi o velké čistotě.