Publikace

Evropský institut mědi a jeho síť jedenácti středisek mědi v celé Evropě poskytují řadu zdrojů na podporu správného a efektivního využívání mědi a jejích slitin mědi v hlavních aplikacích.

Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí
Elektrické systémy
kvalita elektrické energie, vodivost, elektrická síť
Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.