Průmysl

EU iniciativy a nařízení

Evropský institut mědi monitoruje a přispívá k jednání o evropské legislativě v otázkách, souvisejících s mědí. S advokátní záštitou Eurometaux pokrývá naše politická agenda celou ekonomiku a konkurenceschopnost, inovace a ochranu zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a obnovitelné zdroje energie.

V této sekci najdete příklady otázek veřejné politiky, které se vztahují k mědi a měděnému průmyslu, stejně jako pozice, které ECI prostřednictvím své sítě v Bruselu podporuje.

 

Soulad s novými doporučeními IMO

V roce 2012 přijala Mezinárodní námořní organizace (IMO) nová doporučení, pokrývající vypracování systematičtějšího hodnocení rizik pro hromadné pevné náklady. ECI vedl projekt pomoci globálnímu měděnému průmyslu (výrobci, obchodníci a zákazníci) ve splnění jejich závazků podle úmluvy MARPOL příloha V, které mají zabránit znečištění mořského prostředí, a sekundárně, v rámci Mezinárodního námořního předpisu o hromadné přepravě pevných nákladů (IMSBC), zajistit bezpečnou přepravu hromadných pevných nákladů.

REACH

Od začátku roku 2008 poskytuje ECI vedení a služby sekretariátu pro REACH konsorcium mědi, samostatné obchodní sdružení, otevřené všem potenciálním žadatelům o registraci podle nařízení REACH. Jeho cílem je optimalizovat náklady a maximalizovat efektivitu úsilí svých členů při plnění svých povinností.