Průmysl

Měděný průmysl je jedním z hlavních přispěvatelů k evropské ekonomice

Evropa dnes má relativně malý, ale efektivní těžební průmysl mědi a průmysl hutí a rafinace (výroby mědi) na světové úrovni.

Ve skutečnosti byly evropské společnosti průkopníky mnoha metalurgických technologických procesů, používaných nyní po celém světě. Mohou se také pochlubit dobře zavedeným průmyslem polotovarů, který přetváří primární měď a šrot do širokého spektra produktů z mědi a měděných slitin pro další použití ve zpracovatelském řetězci.

Inovace, blízkost zákazníkům a úzká spolupráce s nimi se společně s předvídáním potřeb trhu staly charakteristickým znakem úspěchu evropského průmyslu měděných polotovarů. To vyžaduje investice do výzkumu a vývoje produktů plus flexibilní zařízení, umožňující splnit nejvyšší kvalitativní požadavky. Tento sektor se skládá z méně než dvaceti velkých podniků, doplněných širokou škálou specializovanějších hráčů, z nichž mnozí nabízejí výrobky z různých kovů a jejich slitin.

Celkově evropský měděný průmysl zaměstnává přímo asi 50 000 lidí a udržuje další miliony pracovních míst poskytováním klíčových produktů pro širokou škálu obchodních a servisních aktivit.

I když jsou infrastruktury s vysokými nároky na měď velmi dobře vyvinuté, musí být průběžně rekonstruovány a zmodernizovány, aby uspokojily rostoucí poptávku a poskytly vyšší efektivnost. Dopravní systémy jsou jednou z oblastí silného růstu, poháněným mnoha aplikacemi mědi ve vysokorychlostních vlacích, rozšiřování letišť a v poslední době i v hybridních a elektrických vozidlech. Také vyšší míra hospodářského růstu a zvýšení kupní síly spotřebitelů ve střední a východní Evropě zrychlily růst poptávky napříč celou řadou aplikací.

REACH

Od začátku roku 2008 poskytuje ECI vedení a služby sekretariátu pro REACH konsorcium mědi, samostatné obchodní sdružení, otevřené všem potenciálním žadatelům o registraci podle nařízení REACH. Jeho cílem je optimalizovat náklady a maximalizovat efektivitu úsilí svých členů při plnění svých povinností.

Regulační rámec

ECI je odhodlána prostřednictvím neutrálního vědeckého výzkumu pomoci tvůrcům politik a veřejnosti lépe pochopit velmi důležitou roli mědi v nejrůznějších odvětvích a aplikacích.

Inovace s mědí

Inovace s využitím mědí změnily způsob, jak se mnoho věcí vyrábí a jak funguje. Přečtěte si zde o některých z nejnovějších inovací odvětví mědi, které pomáhají zlepšit náš každodenní život.

Dobrovolné posouzení rizik

Dobrovolné posouzení rizik (VRA - Voluntary Risk Assessment) mědi je vědecká studie, iniciovaná měděným průmyslem, která vyhodnocuje možná rizika pro člověka a životní prostředí při působení mědi.