Umění

Mnohostranná, tvárná a krásná: měď inspirovala umělce po celá staletí.

copper art floral design

Díky okamžitě rozpoznatelné kráse a mimořádné všestrannosti byla měď inspirací a pomocníkem umělců po celá staletí.

S barevnou paletou, která se přirozeně v průběhu času mění při vystavení vlivům prostředí (od lesklé podoby nového výtvoru přes bohaté odstíny hnědé až po živě zelenou patinu vyzrálé mědi), lze měď použitím různých procedur a technik upravit do jakéhokoli stadia jejího vývoje a zachovat ji v tomto stavu. S použitím různých chemických postupů lze dosáhnout duhových efektů a široké škály povrchů.

Sléváním s jinými kovy tvoří měď různé základní materiály uměleckého světa, například bronz a mosaz. Pro inspiraci umělců jsou k dispozici různé zdroje, které jim pomáhají dosáhnout požadovaného tvaru, barvy a formy.

Měď v designu

Tento web je věnován nejlepšímu umění a designu s využitím mědi a jejích slitin. Nabízí inspiraci těm, kdo chtějí s červeným kovem pracovat.
Související zprávy
  • 27 | 11 Vyhlášení vítězů soutěže měď v architektuře Právě byly oznámeny výsledky letošního, již 18. bienále soutěže Evropská měď v architektuře.
  • 27 | 07 Role mědi při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku Měď hraje v dnešním přechodu k nízkouhlíkové ekonomice ústřední roli. Ve spolupráci s různými partnery – jako je iniciativa DecarbEurope – prosazuje Copper Alliance již více než deset let nákladově efektivní způsoby dekarbonizace Evropy. Naše členské společnosti jsou v popředí implementací uhlíkově nízkoemisních řešení. Jedna z nich, Aurubis, může přesvědčivě popsat, jak lze celému městskému obvodu v Německu poprvé dodávat průmyslové odpadní teplo.
  • 07 | 07 Estonské předsednictví EU čelí výzvám čisté energie Hans De Keulenaer, ředitel energetiky a elektřiny ECI, diskutuje o budoucnosti EU v oblasti čisté energie na počátku estonského předsednictví EU.
  • 23 | 05 Magazín Copper Architecture Forum 40/2016 již vyšel! Naším cílem je představit v Copper Architecture Forum výběr z nejlepší současné architektury napříč celou Evropou. Ale je také poučné spojovat projekty s podobným kontextem, typologií, měřítkem či využitím a prozkoumat, jak různí architekti řeší pomocí mědi běžné problémy.
  • 25 | 02 Měď ničí dotykovou kontaminaci MRSA Nový výzkum University of Southampton ukazuje, že měď může zničit MRSA, šířenou dotykem kontaminovaných povrchů, což ji odlišuje od ostatních antimikrobiálních povrchů a vrhá nové světlo na to, jak její antimikrobiální vlastnosti fungují.
Související zdroje
  • Měď je… Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.