Potrubní systémy

Měď je ideální materiál pro potrubí vodoinstalací, topení, plynu a hasicích rozvodů

pipe systems plumbing copper tubes

Měď je v Evropě pravděpodobně nejpoužívanějším materiálem pro instalatérské práce.

 Zde jsou hlavní výhody měděných trubek:

Spolehlivé a prověřené časem: měď slouží pro dopravu vody po tisíce let: první známá instalace byla provedena ve staroegyptském chrámu, před téměř 5000 lety.

Vysoká odolnost: dokáže vydržet extrémně vysoké a nízké teploty a tlaky a může být vystavena UV záření, teplotám a okysličování z vnějšího prostředí.

Univerzální: měděná trubka se používá mnoha způsoby: pro pitnou vodu, topení (tradiční a sálavé), plyn, lékařské plyny, solární systémy, protipožární sprinklery, klimatizační systémy. Splňuje požadavky na bezpečnost v bezkonkurenčně širokém rozsahu teplot a tlaků.

Úspora energie: díky vynikající tepelné vodivosti je měď nejlepším materiálem k výměně tepla (nebo chladu tekutin). To je důvod, proč nejefektivnější sálavé vytápění používá okruhy z měděných trubek.

Hygienické: měď je jako materiál pro potrubní instalace vynikající v boji proti hromadění mikrobů a bakterií, jako je legionella.

Recyklovatelné: v případě demolice nebo renovace lze měděné trubky ze 100% recyklovat bez ztráty vlastností, takže objem odpadu na skládce se nezvýší a rudné zdroje nejsou dále vytěžovány.

Zdravé: trubka je vyrobena z 99,90% mědi a její složení se časem nemění; nejsou v ní žádné přísady, těkavé organické sloučeniny ani pigmenty. Kromě toho je tento materiál užíván pro přepravu medicinálních plynů - jako je čistý kyslík - v nemocnicích.

Krásné: měděné trubky lze namontovat na vnější zdi a díky jejich atraktivnímu vzhledu je lze dokonce využívat jako krásné nástěnné radiátory.

Univerzální: měděné trubky a jejich spojovací prvky splňují mezinárodní standardy. Jsou k dispozici na všech evropských trzích a součásti systému potrubí jsou zaměnitelné, ať je výrobcem kdokoli.

 

Pitná voda

Měď má mezi materiály, používanými pro přepravu pitné vody, jedinečnou vlastnost: její hygienické vlastnosti likvidují a brání množení bakterií, jako je Legionella pneumophila, přicházejících do styku s vnitřním povrchem měděné trubky.  To napomáhá nezávadnosti pitné vody. Tuto výhodu mědi prokázalo několik výzkumných prací a některé nemocnice se již rozhodly nainstalovat na ochranu zdraví svých pacientů do systému vodního potrubí měděné trubky. Kromě toho mohou měděné trubky uvolnit do vody pouze ionty mědi, které jsou nezbytné pro metabolismus našeho těla: voda, kterou pijeme a používáme, nebude obsahovat aditiva, pigmenty, těkavé organické látky ani jiné syntetické sloučeniny.

Topení

Měď je používaná jako materiál pro topná zařízení i díky své spolehlivosti a bezpečnosti. Taví se při teplotě 1083 °C:  proto nedojde působením horké vody nebo páry ke změkčení ani změně tvaru trubky; vysoká teplota nezkrátí její životnost a tedy ani životnost zařízení. Kromě toho má měď vynikající tepelnou vodivost a je tak nejúčinnějším materiálem pro systémy, kde probíhá výměna tepla. Tak je tomu například u podlahového nebo stěnového sálavého vytápění: systémy vyrobené z mědi mají kratší potrubní trasy ve srovnání s plastovými systémy, což znamená menší tlakové ztráty a nižší spotřebu energie oběhových čerpadel.

 

Transport plynu

Měděné trubky pro plyn lze umístit téměř kamkoli: mohou být vnitřní i venkovní, vestavěné, v zemi nebo v samostatných konstrukcích, protože pro všechny tyto typy instalací dokáží splnit bezpečnostní požadavky pro toto použití. Červený kov není propustný pro plyny ani vzduch, takže nemůže dojít k žádnému úniku nebo znečištění z vnějšku; kyslík, UV záření ani teploty nesnižují jeho mechanické vlastnosti. V celé Evropě jsou měděné trubky povoleny normami; designéři a montéři se na ně spoléhají, protože ví, že nehoří ani nešíří oheň (třída A1 reakce na oheň) a poskytují plynotěsné spoje.

 

Speciální webové stránky

Vaše brána do on-line zdrojů evropského měděného instalatérského, topenářského a plynárenského průmyslu.

Abeceda instalace měděných trubek

Abeceda instalace měděných trubek
Související zprávy
  • 14 | 05 Rychlost proudění pitné vody v domovních rozvodech V současné době se objevila řada dotazů k rychlostem proudění vody v domovních rozvodech pitné vody a to v souvislosti s platnými normami. Jde především o normu ČSN EN 806-3, jejíž celý název je: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda.
  • 07 | 05 Pájení měděných trubek - video S nástupem měděných trubek do rozvodů vody, vytápění, plynu a topných olejů do naší republiky, bylo natočeno video „Pájení měděných trubek“, které názorným způsobem ukazuje a vysvětluje velmi používaný způsob nerozebíratelných spojů - postup pájení naměkko a natvrdo, měděných trubek.
  • 10 | 04 7. & 10. ročník celostátní soutěže „Měď 2013“ v ČR a SR Tato soutěž, která je pravidelně, každý rok pořádána pro mladé lidi před jejich vstupem do praktického života si klade za cíl, aby si osvojili co nejvíce poznatků o mědi, o jejích vlastnostech a možnostech jejího využití. Samotná soutěž má svoji tradici, letos byla v ČR uspořádána již po sedmé a na Slovensku dokonce již po desáté.
  • 12 | 02 10. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2013 pre žiakov SOŠ SPŠS Fajnorovo nábrežie č.5, Bratislava a Stredisko medi vyhlasujú súťaž pre žiakov posledných ročníkov SOŠ. Cieľom súťaže je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov (TZB), ktoré môžu využiť vo svojej praxi. Súťaž prebehne prostredníctvom internetu.
  • 12 | 02 7. ročník celostátní soutěže MĚĎ 2013 pro žáky SOŠ a SOU. SŠ polytechnická, Brno, Jílová z pověření CTI ČR a Střediska mědi vyhlašují soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutěže je vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhne prostřednictvím internetu.
Související zdroje