Elektrické systémy

Měď hraje, díky své nejvyšší vodivosti mezi komerčními kovy, klíčovou roli ve vývoji elektrických a elektronických zařízení.

copper electrical wire spool

Měď má z komerčních kovů nejvyšší vodivost a to hrálo zásadní roli v rozvoji elektrických a elektronických aplikací.

Kromě své vynikající vodivosti má měď ideální mechanické vlastnosti při nízkých, normálních i zvýšených teplotách a lze ji snadno tvarovat tvářením, obráběním nebo odléváním. Má vynikající pevnost a je odolná vůči oxidaci a korozi.

Od přenosu vysokého napětí po mikroelektroniku a od gigawattových generátorů k počítačům, v každém aspektu výroby, přenosu a použití elektřiny je měď významný, energeticky efektivní kov. Kromě toho zde je široká škála méně běžných, vysoce vodivých slitin mědi, s vlastnostmi šitými na míru pro různé aplikace, jako jsou elektrické kontakty, sběrací kroužky, trolejová vedení pro železniční a tramvajové tratě atd.

 

Decentralizace výroby energie a obnovitelné zdroje

Distribuovaná výroba (DV) a obnovitelné zdroje energie (OZE) přitahují zvláštní pozornost. Obojí je považováno za důležité pro dosažení dvou cílů: zvýšení bezpečnosti dodávek energie tím, že se sníží závislost na dovážených fosilních palivech, jako je ropa, zemní plyn a uhlí, a snížení emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého, ze spalování těchto fosilních paliv.

Pojem "obnovitelné zdroje energie" označuje přírodní zdroje, jako je sluneční záření, vítr a další, které jsou přirozeně obnovovány. Systémy obnovitelné energie převádějí tyto přírodní zdroje energie na užitečnou energii. "Distribuovaná výroba" označuje decentralizovanou výrobu elektřiny, což může v některých případech zahrnovat i systémy obnovitelné energie. DV jednotky jsou obvykle připojeny k distribuční síti a mají výkon v rozmezí od několika kW do několika desítek MW.

 

Uzemnění

Uzemňovací systémy mají pro bezpečnost a funkci elektrických zařízení zásadní význam. Poskytují poruchovému proudu bezpečnou cestu a zajišťují tak funkci systémů nadproudové ochrany, bezpečnou cestu pro blesky, brání šíření přepětí a poskytují ekvipotenciální úroveň, na které mohou elektronická zařízení fungovat bez rušení.

 

Energetická účinnost

Energetická účinnost se stává velmi důležitou, protože energetické zdroje jsou stále vzácnější, obtížně těžitelné a drahé. Pomůže stavba generátorů, poháněných obnovitelnými zdroji energie, ale snížení spotřeby představuje jednodušší a rozumnější přístup.

Zvýšení energetické účinnosti je většinou technicky jednoduché, relativně levné i rychle a snadno implementovatelné. Často je prostě rozumným rozhodnutím o koupi pořízení přístroje s nejnižšími celkovými náklady za dobu provozu, místo přístroje s nejnižší pořizovací cenou.

 

Kvalita elektrické energie

Problémy s kvalitou elektrické energie vedou k neplánovaným prostojům, plýtvání zdroji a vyšším nákladům na energii, ale lze je předem snadno detekovat monitorováním a měřením, a odstranit použitím nejvhodnějších technik snižování rizika. Nejlepší ze všeho je, že problémům se lze zcela vyhnout  dobrým návrhem a výběrem správného vybavení.

Pro více informací o těchto a dalších otázkách, spojených s nasazením mědi v elektrických aplikacích, navštivte Leonardo ENERGY: globální společenství profesionálů pro udržitelnou energetiku.

Speciální webové stránky

Leonardo ENERGY je komunita, která spojuje odborníky z celého světa, věnující se elektrické energii a udržitelným zdrojům.

Funkční a flexibilní domácí elektroinstalace

Tyto články nabízejí pravidelnou aktualizaci vývoje domácích elektrických instalací a poskytují přehled funkcí se zaměřením na hmatatelné výhody pro majitele, pokud jde o větší pohodlí, energetickou účinnost a bezpečnost.

Související zprávy
  • 04 | 06 5 bodů o mědi a přechodu k čisté energii Evropský týden udržitelné energie (EUSEW) je každoročně nejvýznamnějším tématem pro všechny, kdo pracují na otázkách udržitelné energetické politiky jak v Bruselu, tak napříč členskými státy. Letošním tématem je „V čele přechodu k čisté energii“.
Související zdroje
  • Měď je… Měď hraje velkou roli ve vývoji lidské civilizace. K modernímu životu je nepostradatelná, přivádí do našich domovů a měst elektrický proud a čistou vodu, přispívá k udržovatelnému vývoji. A kromě toho, je i nepostradatelná k životu.
  • Kvalita dodávané elektrické energie v sítích nízkého napětí Publikace se zabývá charakteristickými ukazateli vzájemného vlivu kvality elektrické energie a elektrických spotřebičů.
  • Přechodový odpor, oteplení a ztráty elektrických spojů Publikace sumarizuje charakteristické fyzikální vlastnosti elektrických spojů a kontaktů, hlavní zdroje ztrát elektrických okruhů, problémy provozní, přetížení a ohřevy ze zkratů.
  • Zajímavosti o mědi V celé historii civilizace byla měď nevyhnutelná. Dávná touha lidstva rozšiřovat hranice poznání trvale zvětšovala možnosti použití mědi a jejích slitin. V současném světě je využívaná ve stavitelství, instalacích, při výrobě a dodávkách energie, při výrobě motorů a elektronického vybavení a ve všech formách dopravy.
  • Zaujímavosti o medi V celej histórii civilizácie bola meď nevyhnutná. Dávna túžba ľudstva rozširovať hranice poznania trvale zväčšovala možnosti použitia medi i jej zliatin. V súčasnom svete je využívaná v staviteľstve, inštaláciách, pri výrobe i dodávke energie, pri výrobe motorov a elektronického vybavenia a vo všetkých formách dopravy.