O nás

Evropský institut mědi

Evropský institut mědi (dříve: Středisko mědi) je součástí mezinárodní sítě sdružení - financovaných měděným průmyslem - jejichž společnou misí je obrana a růst trhů pro dodávky mědi. Toto úsilí je založeno na využití výborných technických parametrů mědi a také na příspěvku mědi k vyšší kvalitě života. Celá síť je sjednocena pod společnou značkou a vizuální identitou: Copper Alliance.

Copper Alliance pod strategickým vedením Mezinárodní asociace mědi (International Copper Association – ICA) zahrnuje regionální pobočky v Bruselu, New Yorku, Santiagu a Šanghaji. European Copper Institute (ECI) se sídlem v Bruseli podporuje 10 národních sdružení a jejich členy z oblasti měděného průmyslu. V České a Slovenské Republice je síť Copper Aliance zastoupena Evropským institutem mědi