O mědi

Tvrdost, pevnost a tažnost mědi stanovují její jakost. Jakost materiálu (alternativní termín - kvalita) se uvádí dle norem písmenem H, představujícím tvrdost a R, uvádějícím pevnost v tahu.

Měď lze dodávat s různými vlastnostmi od žíhané (měkké) po plně tvrdou, která se získává tvářením za studena.

Žíhaná měď (H040) má tvrdost 40 až 65HV, pevnost v tahu 200 až 250 N/mm² (R200); za studena tvářená měď (H110) má tvrdost minimálně 110HV a pevnost v tahu nejméně 360 N/mm² (R360).

Tažnost za studena tvářené mědi je oproti žíhané jakosti mnohem menší, s hodnotou prodloužení 2%.

Pevnost a tvrdost mědi lze také zvýšit legováním, ale to má za následek snížení elektrické vodivosti.  Nejpevnější slitina mědi ze všech se vyrábí legováním beryliem, což vede k pevnosti v tahu až 1500 N/mm².