O mědi

Všechny běžné kovy a slitiny reagují s vlhkostí v atmosféře a korodují. Kovy odolávají korozi pouze v horkých/suchých (pouště) a studených/suchých prostředích. Avšak u mědi je proces koroze velmi pomalý. Odolnost mědi a jejích slitin proti korozi je založena na její schopnosti tvořit stabilní sloučeniny, které poskytují před korozí určitou ochranu.  Při styku se vzdušnou vlhkostí vznikají na povrchu mědi a jejích slitin ochranné vrstvy oxidů a špatně rozpustné zásadité soli.  Tvorbu těchto povlaků mohou pozitivně ovlivnit vhodné legující prvky.

Měď je v periodické tabulce ve stejné skupině jako stříbro a zlato.  Z tohoto důvodu je poměrně netečná vůči chemikáliím. Ve většině z jejích sloučenin může mít valenci (oxidační stupeň)  +I nebo valenci +II.  Vodné roztoky iontů mědi v oxidačním stavu +II mají modrou barvu, zatímco ionty mědi v oxidačním stavu +I jsou bezbarvé.  Měď a její sloučeniny způsobují nazelenalou barvu plamene.