O mědi

Na měď lze nahlížet z mnoha perspektiv. Je esenciálním stopovým prvkem, důležitým pro zdraví všech živých organismů. Jako kov má v dnešním světě mnoho jedinečných a prospěšných vlastností. Historicky je měď jedním z nejstarších materiálů používaných člověkem a může osvětlit část bohaté historie naší civilizace. Výroba i využití mědi jsou také životně důležitými součástmi naší ekonomiky. "

Vlastnosti

Příběh pokroku lidstva je protkán mědí. Takže, jaké jsou vlastnosti tohoto kovu, díky nimž je v moderním světě nepostradatelný?

Zpracování

Měď se po celém světě vyskytuje v přírodní rudě. Tato stránka popisuje proces výroby z horniny, obsahující rudu, po konečný výrobek, kterým je komerční kov nejvyšší čistoty, používaný v široké škále aplikací, nezbytných pro život moderního člověka.

Slitiny

Vlastnosti mědi lze vylepšit tak, aby vyhověly mnoha průmyslovým aplikacím. Toho se dosahuje sléváním: výrobou pevného materiálu ze dvou nebo více různých kovů. Kombinací mědi s jinými kovy lze vytvořit slitiny, které vyhoví téměř jakékoli aplikaci.