Měď a společnost

Měď hraje v dnešní globální společnosti klíčovou roli - pro naše zdraví a pohodlí doma, v zaměstnání i v průmyslu."

Sofistikovaný globální dodavatelský řetězec dodává více než 25 milionů tun měděných výrobků ročně. Nemusí to být vždy vidět, protože měď je často skryta za zdí nebo uvnitř zařízení, pokrytá ochrannou izolací nebo je pod či nad zemí, ale téměř každý okamžik našeho života je ovlivněn výhodami, které měděné produkty poskytují. 

Měď je pro moderní život nezbytná. Dodává do našich domovů a měst elektřinu i čistou vodu a významně přispívá k udržitelnému rozvoji, jak se můžete přesvědčit v sekci Udržitelnost.

Měď je základním prvkem pro všechny formy života - doporučená denní dávka pro dospělé je 1,4 mg - viz Zdraví. Její vlastní antimikrobiální vlastnosti také prokázaly schopnost snížení rizika nakažení pacientů infekcí spojenou se zdravotní péčí o více než 58%.

Vynikající elektrická a tepelná vodivost mědi také pomáhá chránit životní prostředí zlepšením energetické účinnosti a tím snížením škodlivých emisí skleníkových plynů.


ImagineLifeWithout

Be Curious - there's something in your life you may have overlooked

Zdraví

Měď je esenciálním stopovým prvkem, důležitým pro zdraví všech živých organismů. Bez ní by naše krev nebyla schopna přenášet kyslík.

Životní prostředí

Měď je přirozeně se vyskytující prvek. Je přítomen v zemské kůře, v oceánech, jezerech a řekách - od stopových množství až k důlním ložiskům a rezervám.

Udržitelnost

Měď hraje v dnešní globální společnosti klíčovou roli - pro naše zdraví a pohodlí doma, v zaměstnání i v průmyslu."